İhracatta Yeni Dönem

0 9

Eximbank’ın 238 ülkedeki alıcı firmayı sigorta ettiği ihracat kredi sigortasına faktoring de dahil edildi. İhracatçılar poliçelerini teminat olarak gösterip faktoring şirketlerinden finansman sağlayabilecek.Faktoring şirketleri ile Türk Eximbank arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde Eximbank’ın sigorta poliçesini sahip ihracatçılar bu poliçelerini teminat olarak gösterip, faktoring şirketlerinden de finansman sağlayabilecek. Yeni anlaşma ile ihracatçılara kaynak çeşitliliği yaratılırken; faktoring, ihracatçılara hem kredi hem tahsilat hizmeti hem de dünyada 238 ülkeye garanti verebilen tek finansal ürün konumuna geldi.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkan Yardımcısı Zafer Ataman, geçen yıl, Eximbank aracılığı ile Merkez Bankası ihracat reeskont kredilerinin faktoring şirketleri aracılığı ile de ihracatçılara kullandırılmaya başlandığını belirterek, yeni uygulama ile Eximbank’ın dünya genelinde 238 ülkedeki alıcı firmayı sigorta ettiği ihracat kredi sigortası poliçelerine, faktoring şirketlerinin de dahil edildiğini söyledi. Ataman, “Mevcutta Eximbank sigorta poliçesine sahip ihracatçılar bu poliçeleri teminat olarak gösterip, faktoring şirketlerinden finansman sağlayabilecekler” dedi.

VADELER UZAYACAK

TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, Eximbank’ın kredi sigortası kapsamında limit tahsis ettiği alıcıları da finanse edebileceklerini belirterek, şunları söyledi:  “85 ülke ve 408 üyeli Uluslararası Faktoring Zinciri (FCI) kanalıyla aldığımız garanti hizmetlerine 238 ülkeyi kapsayan Eximbank sigortasını eklemiş olacağız. Ayrıca ticarette gittikçe uzayan vadeleri mevcut sistemde 180 güne kadar alabilirken, Eximbank sigortasıyla 360 günlük işlemlere de taraf olabileceğiz. Böylece, mevcutta Eximbank sigorta poliçesine sahip ihracatçılar, bu poliçeleri teminat olarak gösterip faktoring şirketlerinden finansman sağlayabilecek, faktoring şirketleri ihracatçılara faktoring ürünlerini sunarken geniş yelpazede birçok ülkeye garanti hizmeti verebilecek.”

KOBİ’LERİN RİSKİ

Deniz Faktoring Genel Müdürü Alpertunga Emecan, bu sistem sayesinde müşterilerin bankalarda bulunan gayri nakdi kredilerini daha rahat kullanma imkanı sağlayacaklarını belirterek, “Müşteriler Eximbank’ın uygun maliyetli fon hizmetini bankalar yerine faktoring şirketinden kullanarak, bankalardaki limitlerini müsait hale getirebilecekler. Bu anlaşma, özellikle KOBİ segmentindeki müşterilerimizin ihracat risklerini faktoring yoluyla garanti altına almalarını sağlayacağı gibi, kendilerine uygun finansman alternatifi de yaratacak” dedi.

Kredi, tahsilat, garanti vereceğiz

FKB Başkan Yardımcısı Zafer Ataman, faktoringin ihracatın finansmanında önemli enstrümanlardan biri olduğunu belirterek, şunları söyledi: “2015 yılında 7 milyar Euro’luk bir işlem hacmimiz oldu. Bu hacim ihracat dursa bile her yıl artarak devam ediyor. Bu hacmin büyük bir çoğunluğu FCI üyesi firmaları ile yapılan işlemler. Haliyle biz zaten FCI üyeleri ile yaptığımız işlemlerde firmaların alacaklarını garanti altına alıyoruz. Ama bu hizmet 75 ülke için geçerliydi. Eximban sigorta poliçesi sayesinde artık bu hizmeti 238 ülke için verebileceğiz. Müşterilerimiz de tahsilat hizmeti alabildikleri yerden aynı zamanda garanti hizmeti almanın kolaylığını yaşayacak. Biz ihracatçılara hem kredi, hem tahsilat hem de garanti veren tek ürün olacağız.”

Faktoring tek ürün olacak

TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, şunları söyledi: “Faktoringe konu malda bir sorun yok ise yurtdışındaki muhabir faktoring şirketleri tahsilatı takip ediyor ve vadesinde yapılmasını sağlıyor. Bu sayede fatura bedelleri vaktinde tahsil ediliyor. Bu tahsilat hizmeti bankalar ve Eximbank’ta olmayan bir uygulamadır. İhracatçılara aynı anda kredi, tahsilat ve garanti hizmeti verebilen tek finansman ürünüyüz. Faktoring bu bağlamda yalnızca ihracatçı firmalar için değil ayrıca ülkemiz için de açık hesap ihracatların kesintisiz ve zamanında yurdumuza getirilmesini sağlaması açısından önemli bir ürün olacak.”

İhracatçıya kaynak yaratılıyor

Garanti Factoring Genel Müdürü Hulki Kara, ihracat faktoringinde 2015 yılında 8 milyar dolara yakın bir işlem hacmi gerçekleştiğini, mal mukabili-açık hesap ihracat tutarının yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu belirterek, Eximbank işbirliği ile hem ihracat hem de faktoring sektörünün ihracat işlemlerinden alacağı payın daha da artacağını söyledi. Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uygulamanın amacı, ihracatçı firmalara ihtiyaç duydukları finansmanın sağlanması açısından kaynak çeşitliliği yaratmak. Eximbank nezdindeki sigorta poliçelerinin daha önce bankalarda yapılabildiği gibi faktoring şirketlerine de teminat olarak verilmesi amaçlanıyor. İhracatçılar için bankalara alternatif olarak faktoring şirketlerinden de finansman bulmalarını sağlayacak. Bunun yanında faktoring şirketlerinin sunduğu tahsilat ve gayrikabilirucu işlem avantajlarından yararlanmaları da mümkün olabilecek.”

Sistem nasıl işleyecek?

Deniz Faktoring Genel Müdürü Alpertunga Emecan, yeni uygulamanın işleyişi hakkında şu bilgileri verdi: “Öncelikle, ihracatçı firmanın faktoring müşterisi olması ve faktoring şirketi nezdinde finansman limiti tanımlı olması gerekiyor. İhracatçının yurtdışındaki ithalatçısına düzenlediği faturalarına ilişkin finansman talebini faktoring şirketi olarak Eximbank’a iletip, kendilerinden işleme dair uygunluk talep etmekteyiz. Eximbank tarafından uygunluğun tarafımıza ulaşmasıyla birlikte, ihracatçı firmadan işlem tutarı kadar bono istiyoruz. Ayrıca tarafımızca cirolanan ilgili bono ve işlem seti Eximbank’a gönderiliyor ve Eximbank’ın da bonoyu Merkez Bankası’na iletmesinin akabinde, faktoring şirketindeki hesaplarına bono tutarı kadar bedel transfer ediliyor. Faktoring şirketinin hesabına yatan bedel, ihracatçı firma hesaplarına gönderiliyor ve böylece ihracatçı firma Eximbank’ın sağladığı uygun maliyet avantajından yararlanıyor. İşleme konu faturanın tahsil olmasıyla birlikte söz konusu bono tutarı önce faktoring tarafından tahsil ediliyor; nihai olarak da bono tarihinde söz konusu bedel faktoring şirketi tarafından Eximbank hesabına transfer edilerek, ilgili işlem sonlandırılıyor.”