“TİO Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Teşvik Edici Olacaktır”

featured

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, TİO Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili şunları söyledi: “Taşıma işleri organizatörlerinin faaliyetlerini, ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğine ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirmesi esastır. Bu açıdan taşıma işlerinin ana yetki belgelerinden biri sayılan TİO Yetki Belgesi sektörümüz açısından önem taşıyan bir belgedir. Dolayısıyla Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler sektörümüzü doğrudan ilgilendirmekte ve etkilemektedir.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde yapılan önemli değişikliklerden biri, Yetki Belgesi Verilmesi, Yenilenmesi ve Başvuru Şartları maddesinde yapılan iyileştirici nitelikteki değişikliktir. Eski yönetmelikte en az 300 bin TL sermaye şartı aranırken bu şartın 150 bin TL’ye düşürülmüş olması belgeyi temin etmede teşvik edici, kolaylaştırıcı olacaktır.

TİO Yetki Belgesini haiz olma koşullarında da değişiklik yapılarak mesleki yeterlilik hususlarında kolaylaştırmaya gidilmiştir. Sektörümüzün büyük oranda KOBİ’lerden oluştuğunu düşünürsek önceki yönetmelikte TİO Yetki Belgesine başvuracak firmaların en az 1 ÜDY ve iki ODY belgesine sahip personel istihdam etmeleri gerekmekteydi ve bu durum sektör üzerinde zorlayıcı bir etki yaratmaktaydı. Üyelerimizden aldığımız geri bildirimler neticesinde Bakanlığa bu konuda düzenleme yapılması hususunda taleplerimizi iletmiştik. Yapılan değişiklikle yeni yönetmelikte yetki belgesi sahiplerinin en az bir adet ÜDY3 türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, her bir şube için de en az bir adet ODY3 türü mesleki yeterlilik belgesine sahip kişileri istihdam etmeleri yeterli görülmüştür. Yeni yönetmelikte sektörün bu talebinin yer bulmuş olması sevindirici olup iyileştirici nitelikteki bu değişikliğin KOBİ’lerden müteşekkil sektörümüzde rahatlatıcı bir etki yaratacağını düşünmekteyiz.

Bir başka değişiklik ise yönetmelik kapsamındaki faaliyetler için Bakanlığa taban ve tavan ücreti tarifesi belirleme yetkisinde yapılan değişikliktir. Yeni yönetmelikte bu uygulamaya yer verilmemesi ve taşıma işleri organizatörlerinin sunduğu hizmet tutarlarını serbest piyasa koşullarına göre belirleyebilmesi olumlu bulduğumuz bir değişiklik olmuştur.

Buna ek olarak önceki yönetmelikte de bulunan ve ülkemizde yalnızca UTİKAD tarafından verilen FIATA diploması hususundaki maddeye değinmek isterim. FIATA diplomasının ODY3 ve ÜDY3 belgesi yerine kullanılabilir hükmü yeni yönetmelikte de korunmuş olup FIATA diploması sahiplerine önemli bir kazanım yaratılmıştır.
KOBİ’lerimiz açısından zorlayıcı mahiyette olabilecek tek değişiklik ise belge yenileme ücretlerinin oranlarında yapılan değişiklik olmuştur.

Eski yönetmelikte yenileme ücreti o yıla ait yetki belgesi ücretinin yüzde 5’i iken yeni yönetmelikte bu oran yüzde 15’e çıkarılmıştır.”

“TİO Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Teşvik Edici Olacaktır”

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.