SON DAKİKA

Bülent Akyüz
3065 Sayılı KDV, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi, 193 Sayılı Gelir Vergisi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 4760 Sayılı ÖTV ve 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usul Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatı, 3568 SMMM-YMM Kanunu ve 660 Sayılı KHK uyarınca düzenlenen Muhasebe ve Denetim Standartları ve ilgili mevzuat konularında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Şirketler Hukuku ve Kambiyo Mevzuatı konularında 11 yıllık profesyonel yönetici ve üst düzey danışmanlık görevlerini yürüten Bülent Akyüz, kurduğu şirket aracılığıyla eğitim, danışmanlık, denetim ve raporlama, vergi davaları ve uyuşmazlıkları konusunda yönetim hizmeti sunmaktadır.
Araçların Isıtıcı Depolarına Akaryakıt Dolumu ÖTV ve KDV İstisnasına Tabii Midir?